Værkstedet Åmosen - Kongstedvej 26 4293 Dianalund

Telefon 5826 0270 email: aamosen@mail.dk

Med plads til:
Glæde - udfordringer - forventninger - inddragelse - forskellighed - fællesskab - engagement


Hvad er VÆRKSTEDET ÅMOSEN?
Værkstedet Åmosen er et arbejds- og samværstilbud.
De handicappede er borgere med betydelige og varige nedsatte funktionsevner, heraf en del med autismespektrum forstyrrelser.
Værkstedet er beliggende på Niløse gamle skole og værkstedet råder over 5 tidligere undervisningslokaler og kan i øvrigt anvende gymnastiksal og idrætsbaner ved skolen.
Herudover foregår en del af aktiviteterne i skoven omkring Dianalund.

Hvem er vi?

Værkstedet har 17 handicappede i alderen 25 til 55 år.
Der arbejder både mænd og kvinder på værkstedet.
Personalet består af pædagoger og værkstedsassistenter med forskellig faglig baggrund.
Der er næsten altid en praktikant fra et socialpædagogisk seminarium tilknyttet værkstedet.
Tilsammen kalder vi os Åmosefolket.

Hvor bor vi?


Værkstedet er beliggende på Niløse Gamle Skole i landsbyen Niløse udenfor Dianalund.
Udover værkstedet har den lokale idrætsforening, beboerforening, legestue og dagpleje lokaler på skolen.
Vi har en kørselsordning for beboerne ved Bocenter Høng, hvor vi henter og bringer beboerne hver dag til aktiviteterne på værkstedet.

Hvad lægger vi vægt på?
• Det skal være sjovt at komme på værkstedet.
• Man skal være tryg ved at komme og vi giver det "normale" vide rammer.
• Vi vil hellere fokusere på det vi gør end forsvare/undskylde det vi ikke gør.
• Vi forsøger at gøre kommunikationen så enkel som muligt og vi lægger vægt på dialogen.
• Det er vigtigt for os at have en arbejdsidentitet, være en del af et socialt fællesskab, have ansvar, arbejde selvstændigt og sammen udføre noget andre kan bruge.
• Det er vigtigt at dagen er forudsigelig, spændende og med forskellige udfordringer.

Hvad kan vi tilbyde?
På værkstedet er der 4 faste grupper, du er tilknyttet 1 gruppe sammen med 1 personale:
Vi har ikke en særlig produktion; men vi tilbyder en masse tværgående tilbud i form af:.
Brændeproduktion - Fælde træer i skoven og flække brændet samt levering af det flækkede brænde til vore kunder.
Kondiløb, gymnastik, computer, sang og musik, massage, rengøring, montageopgaver.
I perioder arbejdes med særlige projekter:
F.eks Teater, Kajakbyggeri og -sejlads, idrætsarrangementer og meget mere.
Der afholdes en årlig tur af ca. 1 uges varighed til Vinteridrætsdage i Norge, som vi gerne ser alle deltage i.
Der udbetales ikke løn til brugerne.

Hvad kan du forvente?
Vores udgangspunkt er den enkeltes forudsætninger og interesser. På denne baggrund tilrettelægges og udvælges arbejdsopgaverne.
Alle inddrages ud fra sine forudsætninger i at være medbestemmende om aktiviteter og arbejdsmiljøet på værkstedet.

Hvad forventer vi?
At du udfra dine forudsætninger er aktiv når du er på værkstedet.
Hvor henvender du dig?
Du kan kontakte Værkstedet Åmosen på telefon 58 26 02 70.
Du er særdeles velkommen til at aflægge os et besøg

Hvad koster det?
Det er kommunen som betaler for dit tilbud på Åmosen.
Du skal selv betale for deltagelse i udflugter og ture.
Du skal medbringe din egen frokost.
Det sociale tilbud er oprettet og drives efter:
Lov om social service §104

Klagevejledning:
· Klage over afgørelse om optagelse kan ske til Ankestyrelsen

· Det er Socialtilsyn øst der er tilsynsførende. http://www.socialtilsynost.dk/