<< Karins fødselsdag.   |   ARKIVER   |   I denne uge har jeg været på Båndtryk i Slagelse >>

Studiebesøg hos Værkstedcenteret Espevang

image
Vi har været på studiebesøg hos vores gode venner i Rødovre.
Det er over 11 år siden vi første gang var i forbindelse med Espevangen, der var med til at give os mange gode ideer og erfaring til at starte vores værksted.
Værkstedcenteret Espevangen er i mellemtiden blevet udvidet til en arbejdsplads for 30 mennesker med autisme.
De er ligesom mange andre institutioner blevet en del af en større forvaltningsenhed.
I år fejrer vi 25 års jubilæet for særforsorgens udlægning fra Staten til Amterne, som der er god grund til at fejre - men besøget hos Værksted centeret Espevangen efterlader også et indtryk af et område der er under betydelig økonomisk pres.
På Espevangen har man mærket dette og det var med stor bekymring vi hørte om og så konsekvenserne af dette.
Handicapgruppen som begge vore værksteder arbejder med er utrolig sårbar. Faglig udvikling og et stabilt og kompetent personalegruppe er helt nødvendig.
Det var dejligt at se hvorledes personalet på Espevangen med stor indlevelseevne og engagement - trods deres meget svære økonomiske betingelser - giver de handicappede på Espevangen et godt og meningsfyldt arbejdstilbud.
Espevangen er et sted med et godt miljø og atmosfære, hvor særlige mennesker har gode muligheder for at udfolde sig.

MERE...


Indsendt af: Poul Hansen den 28 Oct, 05 | 8:21 am Profil        

Weblog

Powered by pMachine